Behandlingar

Butiken

Vår styrka ligger i att finna orsaken till uppkomna problem/symtom. Har Du värk, smärta, sömnproblem, mag- & tarmproblem, viktproblem eller fastnat i din personliga utveckling. Känner Du Dig trött, håglös, energilös, kraftlös, utmattad, orolig och ängslig? Hos oss gör vi hälsoanalyser, kinesiologiska, kraniosakrala och frekvensmedicinska behandlingar.

Hälsokontroll

Att göra en hälsokontroll innebär att du snabbt får besked om obalanser som orsakar dina symtom. Människan är uppbyggd av miljontals celler och när deras kommunikation försämras uppstår symtom. Det kan vara näringsbrister, felaktigt pH värde, belastningar av kemikalier, tungmetaller och parasiter. Det kan vara emotionella orsaker till blockeringar som försämrar syretillförseln osv. Med hjälp av EIS och Bio-Resonans enligt Paul Smith analyserar vi cellernas aktivitet. Du får sedan råd om kost, kosttillskott, vilken motion och vilka andningsövningar eller andra terapiformer som kan vara till hjälp i din läkning.

Läs mer »

Prisuppgifter och bokning »

Medicinsk termografi

Ett samarbete med företaget BioMix Hälso AB www.thermografi.com

För mer information och boka tid maila info@norrtaljehalsocenter.se

Intressanta länktips:

tv-helse.se/varning-mammografi-del1/

tv-helse.se/mammografi-resonanstomografi-ultraljud-termografi/

tv-helse.se/cancerprevention-mammografi/

zarahssida.se/thermografi-alternativ-mammografi-helt-utan-biverkningar/

Kinesologi

Kombinerad västerländsk kunskap i fysiologi och österländsk kunskap om kroppens energisystem. Via muskeltester kommunicerar vi med kroppen och kan på så sätt analysera fram orsaken till problemet. Kinesiologi är även en behandlingsform där vi balanserar energisystemet så att kroppen hittar sin egen förmåga att läka. Via kinesiologisk pulstestning kan man också snabbt ta fram eventuella brister av vitaminer och mineraler mm. Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos). Läran utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.

Prisuppgifter och bokning »

Kraniosakral Terapi

Kraniosakral behandling är en metod att mycket mjukt behandla skallens alla ben i förhållande till ryggraden och bäckenet och korrigerar små felställningar som i sin tur påverkar hela kroppen. Man löser spänningar i kroppens fasciala lager och hjärnhinnorna och återställer det hydrauliska trycket i ryggmärgsvätskan. KranioSakral terapi bygger på att ryggmärgsvätskan pumpas ner i ryggraden från kraniet mot sakrum med en speciell puls som kallas för den KranioSakrala pulsen. Den pulsen ligger vanligtvis på 6 – 12/ minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg plus att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen. Behandlingsmetoden utvecklades 1899 av den amerikanska osteopaten William Garner Sutherland och har på senare tid fått en allt större uppmärksamhet.

Prisuppgifter och bokning »

Djurkonsultationer

Kinesiologi och Bio-resonans fungerar utmärkt att använda på djur. Deras meridiansystem skiljer sig inte från människans, därför kan man behandla energiblockeringar efter skador, sjukdomar, stressande upplevelser m m . Liksom för människan spelar näringsupptaget en mycket viktig roll för djurens välbefinnande. Får de inte rätt foder i rätt mängd, eller om de inte kan tillgodogöra sig näringen, så försvagas immunsystemet och hela den fysiska funktionen. Genom att testa foder och näringsupptag samt eventuella allergier så kan man rätta till foderintaget och djuret får bättre förutsättningar.

För mer information kontakta oss på info@norrtaljehalsocenter.se

Distansbehandling

Vi är alla sammanbundna av det kollektiva fältet. Vi är en del av det och det binder människor och allt levande samman. Inom vetenskapen är det nu accepterat att det här fältet finns, inte minst i kvantfysiken, men också bland de som studerar djur och evolution, och definitivt bland de som forskar på hjärnan och människors potentiella mentala förmågor. Läs mer om det i t ex Gregg Bradens böcker , Den gudomliga matrisen och Övertygelsens kraft. I början av 1900 talet grundade dr Albert Abrams Radioniken, en metod som gjorde det möjligt att kommunicera med människan på avstånd. Den har sedan vidareutvecklats av kiropraktor Ruth Drown och en engelsk ingenjör, Gerorg de la warr. Det är ett praktiskt sett att konsultera och/eller behandla människor som har lång väg att åka eller har andra förhinder.

Vill du veta mer kontaktar du oss på info@norrtaljehalsocenter.se

Personlig Coachning och KPT

En grundidé i kognitiv psykoterapi är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. De erfarenheter vi bär med oss bildar livsregler, som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid. Dessa livsregler kan ibland vara mindre väl fungerande för individen och kan då leda till olika former av psykiska lidanden. Acceptans - medveten närvaro (mindfulness) är något som man använder sig av i kognitiv terapi.

För mer information maila Anne Pettersson, ane.amp@hotmail.com

Prisuppgifter och bokning »

Norrtälje Hälsocenter

Här finns vi

  • Drottninggatan 5
  • 761 45 Norrtälje
  • Tfn: 0708619506

Följ oss

© 2015 Norrtälje Hälsocenter