Behandlingar

Behandlingar

Hälsokontroll

Att göra en hälsokontroll innebär att du snabbt får besked om obalanser som orsakar dina symtom. Människan är uppbyggd av miljontals celler och när deras kommunikation försämras uppstår symtom. Det kan vara näringsbrister, felaktigt pH värde, belastningar av kemikalier, tungmetaller och parasiter. Det kan vara emotionella orsaker till blockeringar som försämrar syretillförseln osv. Med hjälp av EIS och Bio-Resonans enligt Paul Smith och blodtester analyserar vi cellernas aktivitet. Du får sedan råd om kost, kosttillskott, vilken motion och vilka andningsövningar eller andra terapiformer som kan vara till hjälp i din läkning.

E I S skanning läser dina cellers aktivitet. E I S är ett instrument som på ett fåtal minuter registrerar 69 av kroppens viktigaste parametrar. Den ger en snabb bild över ämnesomsättning, pH-värde, inflammationer, hormonstatus mm. Du kopplas till sex elektroder som avläser kroppens funktion genom elektriska signaler, ofta genom hur mycket resistansen (det motstånd som den elektriska signalen möter) skiljer sig från standardvärden (ibland används uttrycket bioimpedans)

Bio-Resonans.
Den äldsta formen av bioresonans är vårt solljus. När solljuset når vår hud utlöses regulationer. Skälet till detta är dock inte t.ex. att huden värms upp utan den ultravioletta andel som ingår i solljuset. Ultraviolett ljus är i stånd att stimulera pigmentbildningen.  I vår hud finns alltså ett regulationssystem integrerat som exakt vid solljusets frekvenser pigmenterar huden, det vill säga låter den bli brun. Hudens pigmentering är bara en av de regulationer, som utlöses av solljuset, till exempel aktiveras också produktionen av D-vitamin.  Ordet Bio betonar den naturliga karaktären av metoden. Resonans kan bara inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. 

Bioresonans handlar om kommunikation med kroppen genom elektriska signaler och elektromagnetiska signaler. Genom att skicka in signaler med utvalda frekvenser så kommer kroppens celler i resonans (att växelverka) med signalerna.

Bloodtester
Några droppar blod kan ge svar på många frågor. Testerna skickas till labb i Norge.
Långtidsblodsocker (HbA1c)
D-Vitamin
Omega- 6:3-balansen
Omega-3-index
Skyddsvärde
Mental styrka
Arakidonsyraindex
Cellmembranens fluiditet

« Tillbaka till Behandlingar

Prisuppgifter och bokning »

Norrtälje Hälsocenter

Här finns vi

  • Drottninggatan 5
  • 761 45 Norrtälje
  • Tfn: 0708619506

Följ oss

© 2015 Norrtälje Hälsocenter